Низ секојдневниот метеж од луѓе и возила во кој секој вработен брза да стаса до работното место, студентот до универзитетот, ученикот до училиштето а невработениот во потрага за парче леб, никој не обрнува внимание.
Учесниците во сообраќајот не ни наслутуваат дека за миг може да биде изненаден од тап удар на некое забрзано возило, да стане учесник во сообраќајна незгода или жртва на асфалтот.
Теоријата на етиката на сообраќајот го проучува однесувањето на учесниците во сообраќајот, односно нивнотно поведение кое е прифатено под строго определени морални норми кои во суштина го определуваат и нејзиниот специфичен карактер.

Располагаме со: 
  • современа училница за теоретска настава,
  • два инструктори (маж и жена) со големи познавања од дејноста која ја обавуваат
  • искуство за работа со кандидати за возачи од 1978 година (една од најстарите во државата)
  • современ Автодром, 
Полигон за обука и полагање на возачки испити, во наша сопственост (патем, го користат и автошколи од Битола и од целиот Сектор).

За начинот на плаќањето, секогаш стоиме на располагање за договор.

Согласно Извештаите на Испитниот Центар во Битола, проодноста на нашите кандидати беа и се на мошне високо ниво.
Телефоните
- 071 277 795 (Наум),
- 078 409 400 (Игор),
- 078 209 614 (Маријана),
- 072 222 587 (Билјана)
- 070 212 008 (Данче),

се секогаш на Ваше располагање за било каква информација.


Можете да се обратите и на:
- 047 452 627,
- 047 453 327,
- 047 454 327
- 047 455 327.

Проверете го вашето знаење

Тестови за возачка дозвола на македонски јазик


Тестови за возачка дозвола на албански јазик

Прирачник